BŪSTO
PAIEŠKA
BŪSTO PAIEŠKA
EIKA
VR
EIKA VR

Siūlome išbandyti naujos kartos technologiją ir per virtualią realybę pažvelgti į savo būsimus namus projekte „Namų pynės“. Patalpų ir baldų parametrai yra identiški tikram vaizdui, todėl sukuriamas įspūdis, lyg žvalgytumėtės po savo būsimą butą. VR Jus nukels į patogaus išplanavimo butą su erdviu balkonu ir kvies patirti, ką reiškia gyventi jaukiuose ir ekonomiškuose namuose.

APŽIŪRĖTI
žiūrėti
video
kiti
projektai

ĮSIGIJIMO TVARKA

 Nr. Veiksmas Paaiškinimas

Kaina

1. BŪSTO PASIRINKIMAS

Klientas kreipiasi į EIKA pardavimo atstovus, apžiūri jį dominančius projektus ir jo poreikius atitinkančius butus bei išsirenka jam patinkantį būstą.

                                           
2. SPRENDIMAS DĖL BŪSTO ĮSIGIJIMO Klientas, apsisprendęs dėl būsto, kurį nori jsigyti, piInos apdailos jrengimo ir būsto įsigijimui skiriamos sumos, kreipiasi i EIKA pardavimo atstovą (būsto paskolos atveju - gavęs preliminarų atsakymą dėl paskolos dydžio iš banko).  
3. BŪSTO REZERVAVIMAS Žodinė būsto rezervacija priimama susisiekus su EIKA pardavimo atstovais ir nurodžius, kurį butą norite rezervuoti. Ji galioja 1 savaitę. Norint įsigyti rezervuotą būstą, reikia susisiekti su EIKA pardavimo atstovu ir informuoti apie savo sprendimą. Kitu atveju, praėjus 1 savaitei, rezervacija yra nutraukiama automatiškai, klientas atskirai neinformuojamas.  

 

Punktai nr. 4 - 6 taikomi tuo atveju, jeigu perkamas būstas yra statomas
 4. PRELIMINARI BŪSTO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

Preliminari būsto pirkimo - pardavimo sutartis yra derinama ir pasirašoma su EIKA pardavimo atstovu pardavimo biuruose arba kitoje, su pardavimo atstovu sutartoje, vietoje.

 

 5. AVANSAS

Sutarto dydžio avansas turi būti sumokėtas į sąskaitą, nurodytą Preliminarioje sutartyje, per 10 kalendorinių dienų nuo Preliminarios sutarties pasirašymo. Nepervedus avanso per nurodytą terminą laikoma, kad butas pirkėjui nėra parduotas ir lieka pardavėjo nuosavybėje. Tokiu atveju buto pardavimas neįvyksta ir rezervacija yra nutraukiama, pirkėjas atskirai neinformuojamas apie nutrauktą sutartį, o butas gali būti parduodamas kitam pirkėjui. Avansą galima mokėti dalimis: 5% pasirašant preliminarią sutartį, o likusius 10% - etapais, su pardavėju sutartu grafiku iki notarinės sutarties pasirašymo.

15 % nuo perkamo turto vertės
 6. PRANEŠIMAS NR. 1:
DĖL BŪSTO PERDAVIMO
Vėliausiai prieš 2 savaites iki statybų pabaigos gaunamas kvietimas nurodytą dieną atvykti ir priimti atliktus darbus - pasirašyti apžiūros aktą. Šiuo pranešimu klientas informuojamas ir apie Notarinės pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo datą.  

 

Punktai nr. 7 - 8 taikomi tuo atveju, jeigu perkamas būstas yra pastatytas
7. REZERVACINĖ SUTARTIS Pasirašoma rezervacinė sutartis ir per 1 - 3 kalendorines dienas pirkėjas sumoka sutarto dydžio avansą į sutartyje nurodytą sąskaitą. Šis avansas negrąžinamas. Nepervedus pinigų per nurodytą terminą, laikoma, kad pirkėjas atsisako ketinimų įsigyti turtą. Tokiu atveju butas nėra rezervuojamas ir gali būti parduodamas kitam pirkėjui.

4000 € arba kita sutartyje
nurodyta suma

8. KLIENTAS SUMOKA UŽ BŪSTĄ PAGAL SUTARTĄ GRAFIKĄ Klientas sumoka pinigus pagal grafiką rezervacineje, preliminarioje arba notarineje sutartyje nurodyta tvarka.  
9. BŪSTO PERDAVIMAS PIRKĖJUI Atliktų darbų perdavimo metu yra pasirašomas apžiūros aktas. Nuo šios dienos pirkėjas gali pradėti būsto apdailą. Taip pat nuo būsto perdavimo pirkėjas yra atsakingas už visas eskplotacines ir administracines būsto išlaidas.  
10. KLIENTAI PASIRAŠO SUSITARIMĄ SU BANKU DĖL BŪSTO PASKOLOS Jeigu būstas jsigyjamas naudojantis paskola, bankas suformuoja klientui pasiūlymą arba išduoda garantinį raštą dėl kredito suteikimo.  
11.  NOTARINĖ BŪSTO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Notarinė būsto pirkimo - pardavimo sutartis pasirašoma nurodytame notaro biure ne vėliau kaip 1 mėnuo po būsto perdavimo pirkejui datos. Notarines išlaidas apmoka klientas. 0,5 % nuo turto vertės - juridiniams asmenims
0,45 % nuo turto vertės - fiziniams asmenims
12.  PASTATO PRIEŽIŪROS
IŠLAIDŲ BEI BŪSTO PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS
Pirkėjas, pasirašydamas būsto įsigijimo sutartį, perima iš EIKOS pastato priežiūros išlaidas bei būsto paslaugų apmokėjimo įsipareigojimus ir pasirašo sutartį su pastatą administruojančia įmone. Įsipareigojimai galioja tol, kol namo gyventojų balsų dauguma nepasirenka kito administratoriaus. Būsto pirkėjui pradedamos teikti komunalinės paslaugos, už kurias jis moka tiesiogiai paslaugų tiekėjui arba namo administratoriui.  
13.  PASTATO ENERGINIS SERTIFIKATAS Prieš pasirašydamas su pardavėju Notarinę būsto pirkimo - pardavimo sutartį, pirkėjas yra supažindinamas su pastatui išduotu energinio naudingumo sertifikatu.  
14.  BŪSTO PASKOLOS SUTARTIS Pirkėjas, pristatęs Notarinę pirkimo - pardavimo sutartį bankui, pasirašo su juo būsto paskolos sutartj. Sutarties administravimo mokestis mokamas pagal banko įkainius. Atsiskaitymas už įsigytą būstą įvykdomas, kai pirkėjas atlieka šiuos veiksmus:  
15.  TURTO REGISTRAVIMAS Turtas registruojamas VĮ „Registrų centras“. 25 - 200 €
16.  TURTO VERTINIMAS Jeigu reikalauja bankas, detalųjį turto vertinimą atlieka bankui priimtini turto vertintojai. 60 - 100 €
17.  TURTO DRAUDIMAS Turtas turi būti apdraustas banko naudai banko rekomenduotoje draudimo bendrovėje. 30 - 100 € per metus
18.  ĮKEITIMO LAKŠTO
REGISTRAVIMAS
Įkeitimo lakštą hipotekoje registruoja pasirinktas notaras. 30 - 150 € - juridiniams asmenims
15 - 180 € - fiziniams asmenims
19.  VISIŠKAS KLIENTO ATSISKAITYMAS SU PARDAVĖJU Klientas privalo per 30 d. nuo Notarinės sutarties pasirašymo atlikti 15 - 18 puktuose įvardintus veiksmus, kad bankas galėtų pervesti pinigus už įsigytą turtą.  
20.

PRANEŠIMAS NR. 2:

DĖL VISIŠKO ATSISKAITYMO

Jeigu pirkėjui reikalinga pažyma apie visišką atsiskaitymą, per 30 d. nuo pinigų pervedimo į sąskaitą pirkėjas kreipiasi į pardavėją. Pažyma paruošiama per 5 d.d. ir ją galima atsiimti centrinėje EIKA būstinėje arba, kliento pageidavimu, gali būti išsiųsta registruotu paštu nurodytu adresu. Išduota pažyma turi būti registruota VĮ „Registrų centras“.  
21. PO NOTARINĖS SUTARTIES PASIRAŠYMO Pirkėjas, pasirašęs Notarinę būsto pirkimo - pardavimo sutartį, sudaro tiesioginę paslaugų sutartį su elektrą tiekiančia įmone. Tai galima padaryti internete: www.eso.lt  

 

Susisiekite

Jovita Laužikienė

Mob.+370 666 11181
El. p. jovita@eika.lt

Augustas Kirdeikis

Mob.+370 620 95342
El. p. augustas@eika.lt

Neradote svajonių būsto?
Ieškokite kituose projektuose!


peržiūrėti

peržiūrėti
peržiūrėti